”Väderleken var i natt och i morse ganska vinterlig, och en rätt våldsam snöyra rasade i dag på morgonen. I går var vinden nordlig, men kastade om under natten och är i dag på syd- eller 8. S. O.-kanten. Vid middagstiden i dag började snön blandas med regn­stänk.

Om ej gamla märken slå fel, ha vi nu att vänta en stormperiod. Ett gammalt ordspråk säger: “När månen ligger, får sjömannen stå, och när månen står; får sjömannen ligga“. Och i går qväll “lågmånhalfvan.

Isbanorna äro nu färdiga så väl på Slottsskogsdammen som skridskosällska­pet “Nordens. Om fredag kommer “Nor­den“ att å sin bana, som blir rikt eklärerad med marschaller, lyktor och ben­galiska eldar, anordna en större isfest, hvartill äfven allmänheten egor tillträde mot en billig afgift.

— Till Göteborgs Aftonblad meddelas i dag frän södra Halland att väldiga snömassor där nedyrt under den gångna natten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborg stadsmuseum, Carlotta: Slottsskogen. Fågeldammen i vinterskrud. År 1917.