”I anseende till fastighetens försäljning lå­ter landtbrukaven Herr Carl Bengtsson å offentlig auktion, som förrättas på egendo­men Fräntorp i Örgryte socken/(o,4 ny­mil från Göteborg) Tisdagen den 28 d:s och Onsdagen den 1 nästa Mars kl.

10 f. m. försälja sitt lösörebo, bestående af 7 st. goda, kraftiga arbetshästar, 26 st. högmjölkande kor, hvaraf en del nyligen kalfvat, 6 qvigor, 1 större och 2 mindre tjurar, 5 hökärror af engelsk modell, 5 göd­selkärror, 2 parvagnar, 1 arbetsvagn, 1 vat­tenkärra, 1 stenkärra, 1 mjölkkärra, 1 mjölk­vagn, 3 oxvagnar, 1 mäskkärra, 1 gigg, 1 bättre åksläde, 6 arbetsslädar, 1 mjölksläde, 1 tröskverk, 1 hackelseverk för hästkraft, 1 skördemaskin, 1 slåttermaskin, 1 radsåningsmaskin, 1 bredsåningsmaskin, 1 frösåningsmaskin, 1 rofsåningsmaskin, 2 hästräfsor, krok-, slät- och rullharfvar, plogar och sel­don, spadar, grepar och liar äfvensom bälg och smidesverktyg, diverse virke af löfträ samt Magnum Bonum potatis m. m. m. m.

Kreaturen säljas första dagen.

Sakerna finnas till påseende dagen före auktionen.

Betalningsanstånd lemnas till den 1:sta nästa September. Inga andra än fullt ve­derhäftiga personer erhålla kredit, hvadan okända köpare böra medhafva vederhäftighetsbevis eller betala kontant.

Magnered den 2 Februari 1899.

Carl Ring.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fräntorps Gård. Gamla huvudbyggnaden fr. söder år 1937.