1800-talets Göteborg

Lekstuga i Trädgårdsföreningen

”En ”lekstuga” i stor skala kommer af Folkdansens vänner att an­ordnas 27 mars i Trädgårdsföreningens restaurant, hvilken i sin helhet förhyrts för ändamålet. En massa olika tillställ­ningar komma därvid att gå af stapeln såsom “bondbröllop“, “marknad“, “folk­danser“ m. m. dylikt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Trädgårdsfören, Wäxthus. Alida Magnus 23 juli 1890. Från Alida Magnus Göteborg till Erik Magnus.