”Tilldelades i dag på e. m. af poliskammaren åt 26-årige Karl Oskar Andersson, en oför­bätterlig lätting och drinkare. Härom dagen hade han i sällskap med en sjöman Johan­son haft något fuffens för sig i handlande Ströms butik vid Torggatan. Senaste tiden har han för det mesta haft nattlogi i fräls­ningsarmens herberge och i natt påträffades han uteliggande i en lada.

Andersson är en stark, stor karl med ännu obrutna krafter samt ser i det hela taget helt oförderfvad ut.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från korsningen med Kronhusgatan och mot Postgatan omkring år 1915.