Människan kan tävla i allt och med alla möjliga slags fordon. Idag blickar vi tillbaka till år 1902 och en text hämtad ur tidningen Hvar 8 dag den 23 februari.

”Söndagen den 9 dennes var kappkörning å sparkstötting anordnad af Göteborgs idrottsförbund. Starten skedde från idrottsplatsen, med en startande hvar tionde minut. Färden gällde Jonsereds järnvägsstation och åter till staden med startplatsen som slutmål.

Af de 9 täflande använde konsul C. O. Wijk med «Lady G»., kortaste tid i det han körde den 32 kilometer långa vägen på 1 timme 19 min. och eröfrade sålunda första priset. Jemte detta samt 2:dra (herr Hedström, 1 t. 19 m. 10 sek.) och 3:dje (löjtn. Linton, 1 t. 20 m. 30 s.) priserna utdelades ett extrapris till den i täflingen deltagande unga damen, fröken Gertrud Magnus. Och det var en verklig liten sportbragd fröken M. utförde och som sålunda belönades. Skrämd under vägen till Partilled (halfvägs till Jonsered) skenade hennes synnerligen lifliga häst, slungade körmästarinnan af sparkstöttingen och fortsatte loppet. I nästan samma ögonblick uppträdde en
ryttare och denne ställde sin häst till disposition. Allt annat än decontenancerad af sitt lilla missöde, steg hon själf upp på ridhästen och lyckades efter en rask galopp hinna fatt sin oartige springare. En vanlig dödlig hade kanske snällt åkt hem direkt, men fröken M. fortsatte tappert till Jonsered och banan hem och inkom till målet med 2 minuter längre tid än närmaste man. Och med oss tycka nog alla att det extrapriset var ärligt förtjänt.” (Ur: Hvar 8 dag 1902 nr 21, s. 330)

Bilderna i dagens inlägg är hämtade ur Hvar 8 dag 1902 nr 21, s. 330.

Referens

Hvar 8 dag, D. F. Bonniers boktryckeri A.-B., Göteborg, 1902.