1800-talets Göteborg

Fritt land till dig som flyttar till Canada!

Det var inte bara till USA som svenskar flyttade, även Canada lockade men stod i skuggan av sin stora södra granne. Därför satsades det lite extra på annonserna.

Ur: Göteborgs Aftonblad 18 mars 1899

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigrantgatan omkring sekelskiftet. Emigrantkontorens flaggor vittnar om avresedag för deras passagerare. Omkring år 1910.