”Cirkus ’’Skandinavien”, som påskafton ger sin första föreställning på Lorensberg, räknar 74 personer och 37 hästar, hvaribland flera arabiska full­blod, 4 kameler och 2 dromedarer m. m.

Dess artistiske ledare är hr Lavater Lee. Bland de uppträdande konstnärerna märkas två skolryttarinnor, fröken Godlewski och m:me Morringo, parforceryttarinnan fröken Lola Schumann, som kommer från ett längre engagement i cirkus Busch i Berlin, tre skolryttare och tre bröder Leonard, hvilka skola uppträda i jockeyridt, voltige, jonglering och skolridt, det amerikanska luftgymna- stiksällskapet Leo Tardy, reckkonstnärema Freres Gascogne. Som clowner skola hrr Oscar Lee och Cavallini roa publiken.

Prima ballerina är den italienska skön­heten signoritan Zozzini. Balettdamerna komma dirikt till Göteborg från Alexan­der Genés skola i London.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergs Cirkus.I Lorensbergs park låg Sveriges första fasta cirkusarena, för kringresande cirkusa, musik och utställningar. Vid tiden för fotograferingen uppträder CIRKUS ED WULFF, ca år 1900.