Spårtaxi i tunnelbana något för Göteborg?

När Göteborg så småningom får sin tunnelbana blir det sannolikt att den inte blir av konventionell typ som t.ex. i Stockholm. Spårvägens experter vill sålunda utreda möjligheten med spårbundna taxibilar.

Det är planeringschef Curt Elmberg, som fäst uppmärksamheten på engelska proven med spårbundna taxibilar i tunnlar.

Det rör sig om små elektriskt drivna vagnar på gummihjul med 4-6 passagerare. Vagnarna styrs av en datacentral. Passageraren stoppar in ett destinationskort, vagnen accelererar snabbt och tyst upp till 60 km/tim. och går sedan oavbrutet fram till målet. Stationer skall det finnas gott om och tidtabeller behövs inte. Vagnarna till samma station kan köra ”i flock”.

Ett sådant system skulle ge snabbare, billigare och mycket säkrare transporter än bilkörning – en förutsättning för att kollektivtrafiken skall kunna konkurrera med bilen. Denna anses f.ö., efter erfarenheter från motorvägsbyggandet i USA, inte ensam kunna lösa tätorternas transportproblem.

Genomskinligt

Den spårbundna taxin kan, enligt de planer som Brush Electrical arbetar med, framföras i ett rör med ca två meters diameter. När banan går fram i det fria kan röret göras genomskinligt och därmed mer estetiskt. Genom att passagerarna sitter kan man hålla hög fart även i kurvor.

Utanför varje station går ett huvudspår för de vagnar som inte skall till stationen. För på och avstigande finns ett eller flera sidospår. Vagnarna kan snabbt stoppas under fartökningen om huvudspåret inte är klart.

Dagboken

På teatern


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.