Under rubriken Från Allmänheten fanns denna text att läsa 1899:

”Nya Ångslupsbolaget.

Såsom verkställande direktören nog redan erfarit har hans ukas att karlar som onsdags och lördags f. m. trafikera bolagets båtar mellan Färjenäs och staden numera måste betala 15 öre eller den vanliga afgiften väckt mycket ond blod. Förr fick den fattige drän­gen, som bar sin frus korgar, följa med på båten, nu får han vackert traska den långa vägen bort och hem med de ofta mycket tunga korgarna.

Då det ju äfven blefve en gifven vinst för bolaget, så våga vi påpeka att om biljettpriset sattes lika för alla stationer, eller 10 öre, ingen skulle klaga.

Många trafikanter i Majorna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg, Ångslupstrappan (Sänkverket).