”Våren gör med hvar dag märkbara framsteg. Ögat smekes redan i våra parker af det spirande grä­sets första späda grönska, och på en del träd och buskar synas knopparne börja brista. Under sådana förhållanden har man icke skäl att klaga öfver det osta­diga aprilvädret, då solen får råda endast med korta glimtar mellan regnskurarne. Sådant hör ju till vårbrytningen och ett normalt aprilväder.

I dag ha vi efter en ymnigt regnig natt haft en ovanligt solig dag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Sågparken” i slutet av 1890-talet.