1800-talets Göteborg

Gåfva till Skansen

”Bryggeriegaren Melcher Lyckholm i Göteborg bar i dagarna lofvat ge 1,000 kronor till inköp af en grymtoxe för Skansens räkning. Grymtoxen eller jaken, som den äfven kallas, är på senare tiden mycket omtalad i sammanhang med d:r Hedins asiatiska resa och tros med fördel kanna införlifras med vår djurvärld.

Då emellertid djuret ej kan införas öfver Tyskland, på grund af införselför­bud, har grosshandlaren K. a. Forssell i Göteborg satt sig i förbindelse med personer i London för anskaffande och hitsändande af en oxe och en ko.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 april 1899)

Bilden i sidhuvudet visar två grymtoxar (jak) i Mongoliet 2016. Foto: Per Hallén.