”K.F.U.M:s nybyggnad, det stora vackra huset vid Parkgatan, kommer att högtidligt invigas fredagen den 28 d:s kl. 2 e. m. Programmet för festen, som eger rum i hörsalen, uppta­ger bland annat en invigningskantat af hr Ivar Säfstrand med text af märket P. L(undén). Invigningstalet kommer att hållas af professor Carl Norrby.

Samma dag kl. 7 e. m. firas förenin­gens årshögtid, till hvilken äfven utom­stående tå tillträde mot en inträdesafgift af 50 öre. Programmet är rikhaltigt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt mot sydväst från fastigheten Västra Hamngatan 26 (hörnet av Grönsakstorget) år 1904 (anm. våren s.å.). Fyllning av Västra Hamnkanalen pågår. Man lägger märke till Sahlgrensbron i förgrunden, Vallgraven och Kungsparken samt bakom den sistnämnda fastigheter vid Parkgatan ( mitt i fonden K.F.U.M:s hus).