1800-talets Göteborg

Minderårige velocipedtjufvar

”Fjortonårige Albert Valdemar och 12-årige Axel Eberhard Dahllöf anhöllos i går morse och voro på e. m. instälde inför poliskammaren för det de 19 sistl, mars tillgripit en velociped, värderad till 90 kronor och tillhörig studerande Arvid Ringius, nr 21 Karl Gustafsgatan.

Den äldre brodern hade beslutit att skaffa sig en velociped och för ändamålet varit på spaning i ett par hus. Slutligen hade bröderna påträffat en velociped i ofvannämnda hus och lade genast embargo på densamma. Efter att hafva begagnat maskinen under ett par veckor sålde de den till bokhållare Ferdinand Julius Gröndal för 35 kronor. För dessa pengar inköpte de båda pojkarne en revolver med patroner, ett par knifvar och fem dufvor med dufslag samt använde återstoden af pengarne 23 kr. 30 öre till — sötsaker.

Den äldre brodern som var elev vid Realläroverket har nu blifvit relegerad från skolan.

Gröndal behöll ej länge velocipeden, som han lyckades kursa bort för 125 kronor till en okänd person. Han lofvade nu att “sluta med dylika affärer“.

Hr Ringius som af gossarnes fader erhållit begärd ersättning hade intet yrkande att framställa mot dem.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Tvåhjulig velociped, med vertikaltrampning. Träfälgar och träskärmar, originaldäck, troligen nya pedaler. Fabriksnummer (under velocipeden på sadelstolpsstödet). Skylt: ”Akt. Palmcrantz & Co, Stockholm”, ”Svea”. Framhjulsnavet är märkt: ”The Leader”. Tillverkades 1897-99.