1800-talets Göteborg

Häststöld

”Å härvarande Kungs­torg stals i går e. m. ett mörkbrunt, omkring 14 år gammalt stokreatur mod hvit stjärna, stor svart svans, tunn man hängande till venster, något hvit å venstra bakfoten samt en liten hvit prick å venstra framfoten invid hofven. Hästen var förspänd en till hästkärra apterad handkärra, märkt “A. von Reis.

Enligt senare meddelande har hästen anträffats vid Skålby i Elfsåker af arbetaren Karl August Johanson Lundin.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget en marknadsdag. Troligen 1 oktober, på den så skallade Fardagen en traditionell markandsdag. Fardagen förr en dag då man kunde byta arbetsgivare och anställningar gällde ofta på ett år i taget. Ca år 1900.