”Folks gångkläder förete gärna nu när de ljusa dagarne kommit åtskilliga brister, och mången kostym, öfverrock eller annat plagg slumpas då bort i stället for att sändas till renovering och färgning. Våra tyger, särskildt de sven­ska fabrikaten, äro dock vanligen så starka, att de efter ganska lång tids be­gagnande endast behöfva genomgå en föryngringskur för att åter framstå i sin gamla glans. Och alla de millioner baciller, som vi dagligen gå och bära på och som endast vänta på ett gynnsamt tillfälle att få frossa på vår lekamen, gå samtidigt med renoveringen och omfärgningen döden i grytan till mötes. Gack och gör ett försök!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Överrock med slag. Slag även på fickorna. 8 knappar. Ursprungligen randigt foder. Rocken av brunsvart yllediagonal. Har burits av ovannämnda, givaren farfar, skollärare och klockare i Bro skola från 1854-1880. Peter Magnus Rydstrand f. 1826 d. 1908.