”Våren är kommen, det är hvad man nu äntligen kan konstatera. Träden börja skifta i grönt, och göken, som i går lät höra sig i vår stads grannskap, behöfver således icke i år börja gala på alldeles bar qvist. Med den nu rådande nä­stan sommarlika värmen bör det icke dröja många dagar innan maj har rik­tigt löfvat våra lindar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Gök och nattskärra. Ur serien: Bilder av svenska djur. Målad av Nils Tirén år 1932. (Tiren levde mellan 1885-1935). Skolplanscher med insekter, fåglar, fiskar, däggdjur från 1900- talets första hälft. I maj 1979 bereddes Vänersborgs museum tillfälle att välja ut föremål bland skolmaterial som utrangerats vid skolorna i stadens för att säljas på auktion.