”Till Lorensbergs djurgård lockas dagligen stora skaror för att taga i betraktande de båda yakarne, hvilka af hr Melcher Lyckholm inköpts för Skansens i Stockholm räkning.

Yakens hemland är Tibet och andra delar af Hög-Asien. Man har där tämt jhonom till ett nyttigt och viktigt husdjur, hvilket användes till ridt och att bära bördor. D:r Sven Hedin använde dessa djur under sin asiatiska expedi­tion.

Yakarne på Lorersberg äro ganska stora, kraftigt bygda djur; pälsen bestar af fint, långt svart hår, på sidorna skiftande i brunt.

Utom yakarne har källarmästare Möl­ler för sin djurgård, hvilken han ämnar betydligt utvidga, anskaffat en markatta, som tyckes ha mycket roligt i sin bur, ett par getter och en liten krithvit kil­ling, som synes stå på mycket förtrolig fot med yakarne, som med suveränt för­akt hålla sig på afstånd från getterna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ‘Jak, hane, monterad. Med på bilden även en miniatyrmodell till ett annat montage. :: :: Finns utställd som montage i däggdjurssalen, monterskåp nr. 41 på Göteborgs Naturhistoriska Museum.’