”Härom dagen uppfördes under muddring i elfven ett par mynt präglade 1717, det ena å 4 daler silfvermynt och det andra å 2 daler. En å mudderverket anstäld arbetare tillvaratog mynten och sålde dem till en skrothandlare som för dem beta­lade sjelfva skrotvärdet. De båda mynten förvaras nu å detektiv afdelningens kontor.

Frågan är nu om upphittaren eller Göteborgs stad skall anses vara rätte egaren af mynten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: 1/16 skilling 1715 Stralsund ( nödmynt), besittningsmynt. Hild 17.