”Långedrag har i och med denna vecka ett litet godt musikkapell — Göteborgs Skytteförenings musikcorps — börjat, och musik utföres numera söndagar, tisdagar och torsdagar.

— Å platsen ha nu en del familjer länge sedan utflyttat, och flere komma nog bara vädret blir varmare. Parken samt gräsmattorna stå nu i en vacker grönska och badhusen vänta på sin publik.

Vid vägen till Hinsholmen har fru Ida Kinnmark äfven i år, såsom synes af annons i dagens nummer, sitt inbjudande konditori, som utgör en angenäm tillflyktsort för dem som ej tycka om det rörliga lifvet uppe vid restauranten” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hamnen i Långedrag omkring år 1917.