”På Liseberg installeras just nu världens största radiobilbana. Arbetena är i gång, bl a används en jättelik kran för lyftning av balkar. Banan täcker 700 kvm och kan köras med 40 bilar.

– Vi rev den gamla bilbanan redan i höstas efter stängningen, säger dir Calderon, Liseberg. – Intresset har ökat så att kapaciteten inte räckte till. – Trots att den nya banan kan rymma 40 bilar kommer vi av säkerhetsskäl inte att använda mer än ca 35 stycken. Detta gör det tryggare främst för barnen. De nya vagnarna har obligatoriska säkerhetsbälten och är vadderade.

– Jag anser det vara fel att krocka med radiobilarna, fortsätter dir Calderon. Detta är för övrigt förbjudet på de flesta nöjesfält. Man bör tänka på de äldre som finner nöje i att åka lugnt utan att ständigt bli utsatta för krockar.

En miljon har banan kostat. Vagnarna är helt nya och kommer från Tyskland. Den tekniska utrustningen är enligt dir Calderon perfekt. Man har samlat erfarenheter från dylika banor under årens lopp och anser sig nu kunna bjuda lisebergsbesökarna på det ur säkerhets- och nöjessynpunkt absolut bästa.” (GHT 4 februari 1970)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur GHT 4 februari 1970

GHT 4 februari 1970

Referens

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)