1800-talets Göteborg

Ny droskstation

”En ny droskstation har i dag öppnats utanför Göta Källare åt Södra Hamngatan. Stationen eges af hr A. Ståhlberg, som förut varit portier på Grand Hôtel Haglund.

Droskorna äro både eleganta och prak­tiskt inrättade samt hästarne af bästa beskaffenhet.

Fröken Beatrice Dickson har med vanlig frikostighet skänkt stationen ett pryd­ligt skyddshus.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hotellplatsen; Kvarnbron; Norra Hamnkanalen ca år 1900.