”Ett ovanligt antal svensk-amerikanare kommer i år till Sve­rige för att här fira midsommar. Enligt meddelande från Amerika väntas sålunda flera hundra svensk-amerikanare komma att lemna New York den 7 juni med Amerikan-Liniens expressångare S:t Paul.

I förbindelse med denna af Amerikan- Linien särskildt anordnade lustresa afgår tåg från Chicago den 6 juni på e. m. med ankomst till New York påföljande dag.

Till Göteborg väntas dessa resande ankomma lördagen den 17 juni på morgonen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från http://www.jrusselljinishiangallery.com, den visar America Line Steamship ST. PAUL.