1800-talets Göteborg

Kullsegling och drunkning

”Under den häftiga åskbyn i går middag kullseglade på Elfsborgsfjorden midt för Nya varfvet en mindre segelbåt. Tre personer befunno sig i densamma, en äldre man, arbetaren Anton Larsson vid Carnegieska bruket, en yngre man och en pojke. Alla tre kommo i vattnet, och den äldre man­nen gick snart till botten och drunknade. De båda andra blefvo räddade af en herre härifrån staden, hvilken vid tillfället befann sig ute på lustseglats med några bekanta och som genast skyndade att segla till olycksplatsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Abraham Rydberg” på Älvsborgsfjorden. I bakgrunden Arendal. Foto från år 1899.