1800-talets Göteborg

Den gångna midsommarhelgen

”Midsommarhelgen kom med afbrott i den de senaste veckorna rådande värmen och torkan. Afbrottet var naturligtvis allt annat än kärkommet för de mänga stadsbor, som räknat på att under helgen få rekreera sig i naturens sköte ute på landet och i skärgården. Men så mycket mer var ombytet välkommet för landtmännen, hvilkas tvi­nande gröda uppfriskats af de visserligen icke särdeles ymniga men dock välgö­rande regnskurarna.

Temperaturen sjönk under natten till midsommardagen rätt lågt ner mot nollpunkten, och på morgonen började reg­net att flöda, vilket fortfor större de­len af midsommardagen. Var denna dag således i det närmaste förlorad för lustfärdsspekulanter, så lemnades i går någon ersättning, i det att solsken och värme då ånyo rådde, ehuru icke på långt när så sommarlika som under den gångna veckans första dagar, och små duggregn föllo äfven i går afton. Gårdagen egnades emellertid allmänt åt utelif dels i stadens omgifningar och isyn­nerhet i skärgården och dels äfven i sta­dens friluftsrestauranter.

Äfven i dag ha några regnskurar fal­lit, vid middagstiden ett verkligt stört­regn blandadt med hagel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ungdomar spelar basket eller korgboll vid Slöjdlärarseminariet på Nääs sommaren 1912.