”Besök af engelska pappersfabrikanter, I förgår och i går hitlände med London- och Granton- båtarne 55 engelska och skotska pappersfabrikanter, hvilka af skandinaviska trämasseexportörer inbjudits att komma till Sverige och Norge för att göra be­sök vid de båda landens pappersmassefabriker.

I går gåfvo härvarande trämasseexportörer middag å Grand Hotel för sina gäster. I dag har en utflykt till Särö företagits, i morgon besökes Trollhättan, och därefter fortsättes färden norrut för besök vid trämassefabrikerna. Nästa fre­dag skola främlingarne anlända till Kri­stiania.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Eds Cellulosafabrik, Småland. Kopia av foto från 1892. Sodahuset längst till vänster. I högra partiet, själva fabrikshuset med kokeri, tvätteri och mixeri, huggeri. Högra flygelbyggnaden med ångpannehus. Västra byggnaden med mesabingarna för mixarna. Långskeppet bakåt med sliperi och pappmaskin. Fabriken anlades 1890.