1800-talets Göteborg

Häktade uteliggare

”Förre tvångsarbetsfångarne Karl Axel Ivar Cederberg, Hilmer Leonard Jakobson Söder och Johan Adolf Jönsson hafva såsom nattlogerare i en lada å Gullhergsvass infångats af polisen samt blefvo i dag på e. m. införpassade till cellfängelset.

Cederberg har i år af polisdomstolen dömts till 150 kr:s böter för fvlleri m. m. Han kom på fri fot 24 maj förra året samt döm­des för några veckor sedan för andra resan stöld, hvilket straff han ännu ej aftjenat.

Söder sade sig vara medlem af stufveriarbetarnes fackförening och ha en dagsinkomst af 3 kr. 50 öre. Enligt anmälan af handelsidkerskan Hilma Hultberg vid Sprängkullsgatan hade han, medan 15-åriga Sofia Hjelm ensam var i butiken, tillgripit en half butelj öl och sökt snatta ännu en butelj, men då blifvit hindrad. Söder påstod att det varit en hans kamrat Oskar Olsson som stulit ölet.

Jönsson sade sig ha så ondt i benen, så att han knappt kunde gå.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Friggagatan vid Svingeln. I fonden – Skansen Lejonet, ca 1895-1900.