1800-talets Göteborg

Ångfartygsköp

”Uti London hemmahörande ångaren “Bishopsgate“ har inköpts af hrr Axel Broström & Son härstädes. Ångaren, som är bygd uti Sunderland 1889, lastar 8,400 tons d. w. incl. bunkerkol och är försedd med triple expansionsmaskin om 230 nom. hkr. Den kommer under svensk flagg att bära namnet “Upland“ och föras af kapten Ernst Svensson, förut befälhafvare å rederiets ångare “Freja”.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fartyg: CAROLINA

Bredd över allt 11,8 meter

Längd över allt 88,4 (LPP) meter

Reg. Nr.: 3521

Rederi: Afrikanska Ångfartygs AB

Byggår: 1888

Varv: J.L. Thompson & Sons, Sunderland (UK)

Övrigt: Namnsignal: JKTD

Br.t.: 2190,81

ex UPLAND -15

ex BISHOPSGATE -99