”Å Lorensbergs varieté uppträdde i går afton för sista gången de för juni engagerade artisterna.

I dag blir fullständigt nytt program, som efter allt att döma blir lika godt som den gångna månadens. Bland de nye artisterna märkas Schjoldan och Wilhelmi med sin “theater tintamaresque“, hr Ebbe Thoraldson, Elsa Kling, ett par engelska duettister m. fl.

Lars Bondesson är reengagerad och hr och fru Sandberg finnas naturligtvis också qvar. Fru S. kommer att sjunga kupletter ur den populära “Geishan“.

Allt bådar således godt för “vaktombytet“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet: Photo by Rydins Blixtfotografier (Axel Rydin, 1837-1912), Stockholmhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk- Geishan, Vasateatern 1898. Föreställningsbild.