”Bellmansdagen i morgon kom­mer att festligt firas i Trädgårdsföreningen med en särskild illuminationsafton.

Den elektriska belysningen i parken kommer därvid för första gången att användas och torde blifva präktig. Kronobergs regementes musikcorps under direktör Högbergs ledning kommer under aftonen att konsertera.

Äfven i Slottsskogsparken firas Bellmansdagen på sedvanligt sätt med sång, musik och illumination.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Trädgårdsföreningen.