”Det nya tullpackhuset på Skeppsbron vid Sänkverket öfverlemnades i lördags af staden till tullkamma­ren, som så snart besiktning hållits kom­mer att öppna det för trafik. Det gamla tullbevakningshuset i Sänkverksgatan kommer nu att öfverlemnas af tullen till staden, och tullbevakningens kontor att förläggas i det lilla trähus som “står på rullar“ mellan skjulen IV och V. Staden har för sin egen räkning och för fram­tida behof reserverat fyra rum i det nya packhuset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tullstugan vid Sänkverket.