”Socialdemokratiska arbetarepartiet öppnade valkampanjen
i går e. m. med ett ganska talrikt besökt möte i Exercishuset. Till mötets
‘ordförande valdes hr C. M. Heurlin; såsom talare uppträdde hrr A. C. Lindblad, Anton Andersson, Charles Lindley och A. L. Larsson.

Alla talarne voro ense om att Sverige “råkat i reaktionens klor“ och att stora
kraftansträngningar vore af nöden, om man skulle kunna rädda det från undergång. Den sista riksdagen har visat hvad folket har att vänta om det ej vaknar och väljer representanter som “verkligen taga vara på folkets sanna intressen“.

Allmän rösträtt försäkrades vara det som skulle göra’t, och för att genom tvinga den reformen måste man demon­strera och ideligen demonstrera.

Riksdagsmannakandidaterna borde tvingas att inför valmännen aflägga sin politiska trosbekännelse och ej som hittills “sitta helt lugnt i sina gemak och låta sig väljas“.

Alla medborgare borde vara röstberättigade, vare sig de betalade skatt eller icke, det var klämmen i alla de uppträdandes anföranden.

En resolution i samklang härmed fat­tades af mötet, som upplöstes efter en timmes förhandlingar.

Någon diskussion kom ej å bane.

Enligt hvad ordföranden tillkännagaf kommer en jättedemonstration att afhållas första söndagen i september.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fana från det socialdemokratiska undomsförbundet ”Frihet” i stadsdelen Backa på Hisingen i Göteborg. Bildad 22 februari 1920.