1800-talets Göteborg

Brand invid Annedal

”Ljungbrand uppstod i går e.m. vid 3-tiden i ljungen i bergsskrefvorna sydost om Robert Dicksons stiftelse i Annedal å handlande Nymanssons egor i Örgryte socken. Efter två timmars ar­bete hade brandcorpsen släkt elden, som då härjat omkring 200 qvadratmeter. Elden hade antagligen orsakats af okynniga pojkar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karlsrogatan.