”Angående eldsvådan natten till 16 dennes i plåtslagare Strömblads lagerrum i Gamla artillerikasernen hölls i dag på e. m. förhör inför poliskam­maren.

I lagerlokalen förvarades fat med linolja, en trätunna med kimrök, saltsyror, färdiga och under reparation varande plåtslageriarbeten m. m., hvilket allt upp­brändes eller förstördes. Elden torde ha uppkommit antingen genom kimrökens sjelfantändning eller genom vårdslöshet med eld från någon uteliggare, som på ett eller annat sätt skaffat sig tillträde till lokalen.

Hr Strömblads lager, inventarier, ma­skiner och verktyg äro försäkrade i bo­laget “Svea“ för 4,000 kr., och har ska­dan värderats till kr. 1,288: 22. Fastig­heten, hvilken som bekant tillhör staden, är försäkrad i “Skandia“ för 202,200 kr., och är skadan å densamma uppskat­tad till 275 kr.

För närmare utredning uppsköts ärendet på några dagar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla Artillerikasernen 1901, med ”Tomtens” fabriker däri inrymda.