”En farlig slagskämpe och ökänd ligapojke i Haga, ynglingen Teodor Gustaf Reinhold Tobiasson, som i förra månaden öfverföll en person i Slottssko­gen och tilldelade denne en så kraftig spark å ena benet, att detta afbröts, blef i dag på e. m. äntligen inburad å cell­fängelset.

Enligt anmälan af fadern tilltvingar han sig bostad och föda i föräldrahem­met samt har mot fadern utslungat så många hotelser, att denne ej vågar vistas i sitt eget hem utan senaste tiden bott å Lindholmen, under det sonen agerat herre i hemmet. Härom natten hade slyngeln, som har ett veritabelt stråtröfvareutseende, med våld inträngt hos husegaren Janne Löfgren. I går anhölls han då han i berusadt tillstånd uppförde sig som ett vildt djur.

Målet i rådhusrätten angående våldet i Slottsskogen är ännu ej afdömdt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla dammen i Slottsskogen.