Tidigare under augusti har det här berättats om den gångtunnel som började byggas mellan Centralstationen och Drottningtorget 1961. Arbetet fortsatte under hösten och det fanns fler hinder än rester av fästningen, inte minst leran. Men problemet övervanns genom att tunneln byggdes som en stor pråm som flöt i gyttjan. Tunnelns betongkonstruktion vägde omkring 1500 ton och var 50 meter lång, därtill kom trappor klädda med marmor och silvergnejs. Men i tidningarna under början av 1962 konstaterades det att projektörerna glömt bort en användargrupp, mödrar med barnvagnar eller andra som hade vagnar med sig. Trapporna var inte heller speciellt väl anpassade till äldre då de var branta. (GHT 1962-01-03)

Från bygget av tunneln. Ur: GHT 3 januari 1962.

I april 1962 var det dags för invigning.

”På fredagen kl 15.30 öppnades den nya gångtunneln till Göteborgs central. Ännu på torsdagen pågick stora arbeten och helt färdig kommer tunneln inte vara ännu under en tid. Målningsarbeten och uppsättning av skyltskåp återstår ännu. Den nya tunneln är 50 m lång och ligger 3,6 m under markytan. Trapporna består av 24 trappsteg. En särskild ramp för barnvagnar eller invalidvagnar saknas, men här har byggnadstekniska faktorer lagt hinder i vägen.” (GHT 13 april 1962)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur GHT 13 april 1962

Tidning

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)