”Om 2-årige gossen Johan­sons död föredrogs i dag på. e. m. en ny förhörsrapport inför poliskammaren.

Kolarbetaren Karl Johanson från Örgryte, som åsett öfverkörningen, har in­tygat att åkardrängen Johan Edvin Johanson vid tillfället kört i ganska starkt traf och utan att sakta farten vid svängen om hörnet; enligt vittnets förme­nande hade åkardrängen således kört för fort.

I protokollet öfver den medico-legala besiktningen af gossens lik meddelas dödsorsaken varit inre förblödning, fram­kallad af högra lungans och omkringliggande delars krossning.

Poliskammaren resolverade att åkardrängen Johanson skall åtalas inför råd­husrätten, dit målet nu remitterades, och fick Johanson vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget, del av norra sidan mot väster, år 1901.