1800-talets Göteborg

Göteborgs Privata Handelsinstitut

”Göteborgs Privata Handelsinstitut är namnet på en ny skola, som i dag börjar sitt första läsår i sina lokaler i huset Södra Larmgatan 16. Er Benno Rosenbund, skolans rektor, är känd såsom en dugande lä­rare, och har han vid skolan anställt undervisningsvana lärare, praktiskt så väl som teoretiskt utbildade. I lefvande språk meddelas undervisningen af lärare, som hafva de respektive språken till modersmål. Undervisningen omfattar alla till handelsfacket hörande ämnen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gården mot söder (mot Södra Larmgatan).