1800-talets Göteborg

Stora teaterns restaurering

”Sedan någon tid har man varit sysselsatt med att snygga upp foyern och nedre Vestibulen.

Vestibulen dekoreras nu om, så att väggarne hållas i olivgrön färg och allt snickeriarbete målas i mahogny. I foy­ern och det 8. k. blå rummet hålla tak och väggar på att dekoreras och tapet­seras om, hvarjemte möblerna undergå en välbehöflig uppfiffning.

Hvad festvåningen och operakällaren angår, lär den nye innehafvaren däraf ha erhållit löfte om dessa lokalers välbehöfliga uppsnyggande. Detta är väl emellertid en fråga, som sammanhänger med den ännu oafgjorda rörande den nya tvåvåningsverandan.

Det nu pågående restauarationsarbetet, som utföres af arkitekt C. F. Ebeling och målarefirman P. Chr. Rusch & Son, bedrifves med all fart för att kunna vara färdigt till den 9 september, då dir. Ranft ämnar öppna sin säsong.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora teatern.