”I torsdags e. m. kom en hjulryttare körande i vild fart uppför Östra Husargatan på väg till Änggården. I närheten af Snickare­gatan stod en sju-årig gosse, son till skräddaremästaren J. H. Andersson, 39 Haga Kyrkogata, som väntade på den kungliga cortégen. Hjulryttaren hann ej styra åt sidan och gossen lyckades ej springa undan förrän hjulryttaren var alldeles inpå honom. I detsamma hjulryttaren for förbi, stötte velocipeden till gossen, så att denne for emot en lyktstolpe. Sanslös föll gossen till marken, blödande ur ett djupt sår i hufvudet. Hjulryttaren uppgaf sitt namn för en poliskonstapel, hvilken emellertid ej, enligt 0ss meddelad uppgift, rapporterat saken för kommissarien i distriktet. Fadren måste sjelf rapportera olyckshändelsen å poliskontoret i Haga, och spaningar pågå efter den vårdslöse hjulryttaren. Vittnen som åsågo olyckan torde uppgifva sina namn för gossens fader. (Se annonsen i dagens nummer).” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är den annons som var införd i Göteborgs Aftonblad den 26 augusti 1899.