”Hr Redaktör!

Anhålles vördsamt om införandet i Eder ärade tidning af nedanstående.

Huru länge skall det få fortfara att vara lifsfarligt att passera Öfra Postgatan, mellan Götgatan och Östra Hamngatan, från mörkrets inbrott intill fram emot midnatt? Per­soner boende vid förstnämnda gata ej alle­nast öfverösas med alla möjliga “glåpord, utan blifva älven handgripligen öfverfallna af en massa “ligapojkar“ eller hvad sådana personer skola tituleras för, som synas tagit till uppgift att sålunda trakassera såväl främ­lingar som göteborgare.

Hyresgäst vid Postgatan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Götgatan 9; Postgatan 32.