”Ett besök å Otterhällan i “Lockhart & Lind’s great african show“ rekommendera vi såsom både lärorikt och intressant. Man får där bland annat se en sudanes-trupp, som utför sitt hemlands dan­ser, strider och fäktningar m. m. Programmets andra af delning utfylles af tre riktigt “intelligenta“ elefanter, hvilka nått en hög dressyr, så att de t. ex. dansa, balansera och slå käglor, gunga och “hoppa bock“ m. m., hvilket utföres lugnt, jemnt och säkert. Föreställningarna upphöra om måndag, hvadan man ej torde försumma detta tillfälle.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 14 september 1899.