1800-talets Göteborg

Elledning orsakade brandtillbud

”Eld utbröt i lördags på e. m. i hu­set 27 litt. A 15 roten (med adress n:r 2 Södra vägen), tillhörigt värdshusföreståndaren Axel L. Paulson.

Elden hade uppstått i grosshandlare Iwar Dawidssons bostad i tredje vånin­gen till följd af att isoleringen å en elektrisk ljusledning, som är framdragen utefter ena väggen, invid fönstret afslitits, hvar vid ledningen antände en gardin. Elden släcktes af ett par tjenstefiickor innan ännu brancorpsen hunnit till plat­sen, och skadan blef ganska ringa.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla Allén, parti mot S. T.h. Kjellbergska flickskolan (Södra Vägen 23).