1800-talets Göteborg

Telefonledningarna i olag

”Telefonledningarna i staden ha nu i flere dagar varit i olag, dels genom den senaste stormens inverkan dels därigenom att omkring 600 trådar afbrändes vid eldsvådan i lördags morse. De nedblåsta trådarne, ett par hundra till antalet, ha emellertid nu åter upp­satts, och till i afton torde också större delen af de afbrända ledningarna åter vara trafikabla.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Telegrafverket och växeln år 1901.