”Nya dagliga tidningar i Göteborg lära vara i görningen, en­ligt hvad en korresp. till landsorten vet att berätta.

Redan från och med den 1 oktober lär socialisternas veckotidning “Ny Tidutgifvas dagligen såsom aftontidning, sedan den bland arbetarnes fackföreningar pågående insamlingen för bladet hunnit så långt, att företaget nu kan startas.

Det glunkas emellertid om, att äfven utanför dessa föreningar stående mecenater lemnat bidrag till den goda saken, liksom det skedde vid uppsättandet af de två nuvarande morgontidningarna, då dessa startade på olika program men med samma lofliga syftemål: att konkurrera med “Aftonbladet“, nageln i vissa högmögende Göteborgs mecenaters ögon.

Tillika hör man ryktesvis talas om en alldeles ny daglig tidning, som under höstens lopp skulle framträda i konkurren­sen med de fem redan nu befintliga. Det blefve alltså sex dagliga organ, eller lika många som i Malmö, hvilket ju ej kan synas för mycket i Göteborg, äfven om landsortsfreqvensen här är betydligt mindre än i Skåne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tidningspojkar.