Lisebergs planer på ett hotell och äventyrsbad inför sitt hundraårsfirande har fått mycket uppmärksamhet i media under 2019. Men det är inte första gången som det funnits planer på hotell vid nöjesparken. 1972 fördes det fram ett förslag på ett 27 våningar högt hotell, men dessa planer blev aldrig verklighet.

”Efter kommunstyrelsens ställningstagande på onsdagen kan det anses klart att 27-våningshotellet och kongresshallen, som planerats i Lisebergsparken, inte kommer att bli verklighet. Den borgerliga majoriteten med stöd av den ursprunglige förslagsställaren, förra kommunalrådet Arne Berggren (s), valde emellertid en mjukare formulering av beslutet än den som föreslagits av kommunalrådet Erik Johannesson (s).

Alla är överens om att behovet av hotell- och kongresslokaler i staden skall utredas även om behovet av hotellrum inte tycks överhängande. Majoriteten vill att byggnadsnämnden därefter skall få hand om ärendet för eventuellt förnyat övervägande. Minoriteten vill emellertid redan nu helt slopa tanken på bebyggelse i parken.

– Säg nej för gott! Det finns andra tomter att bygga på än Lisebergsparken om man nu skall ha ett hotell vid Liseberg, menade Erik Johannesson.

– Kan inte se några större skillnader i de båda förslagen. Vi har i alla fall inte råd att släppa fram ett sådant här projekt än på många år, kommenterade kommunalrådet Holger Bergqvist (fp) som tidigare deklarerat att man kan släppa tanken på ett Lisebergshotell. Han sa heller inte emot Johannesson då denne vid presskonferensen antydde att den mjukare formuleringen av beslutet tillkommit för att ena den borgerliga sidan.

Bland som reagerat kraftigt mot planerna på ett 27 våningar högt hotell vid Liseberg är stadsarkitekten Gerhard Paulson.

Arne Berggren var den enda socialdemokrat som gick emot partikollegan Erik Johannesson. Han hävdade att byggnadsnämnden och mer än 50 välkända deltagare i arkitekttävlingen kommit till att tomten är lämplig för ett storhotell. För att underlätta de svåra trafikproblemen kunde kongresshallen placeras någon annan stans, menade Berggren..

JS.” (Göteborgs-Posten 8 juni 1972)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Jubileumsutställningen 1923. Personal: Lisebergs Wärdshus. Hela personalen.