”Cirkus Madigan gästar nu åter var stad och kommer att stanna en kortare tid.

Början gjordes i lördags, då Lorensbergs cirkus var till sista plats fyld med en publik, som under aftonens lopp med stormande applåder helsade Madigan väl­kommen åter.

Cirkus Madigan har denna gång en del nyheter, bl. a. är det qvinnliga elementet mera representeradt än förut, äfven betjeningen utgöres till en stor del af qvinnor.

Mr Otlando visade sig vara en mycket god och säker saltomortalryttare samt red äfven en vacker “great steeple chase. Mr Ripello, “styltkonungen“ från Barnum och Baillys show, skördade rikliga applåder genom sina djerfva 20 à 80 fot höga saltomortaler baklänges.

À qvinnosidan märktes särskildt m:lle Fleurette, som red groteskturer i traf och galopp, miss Rosa, som i frihet framförde “Dan George“, samt m:lle Wilma, som red i den högre skolan ett arabiskt fullblod “Germinal”. Utom dessa tillvann  sig äfven “Persien“, den stora österländska praktbaletten berättigad uppmärksamhet.

Clownerna Amoros, Pelle Jöns, Jacolino och Oskar gjorde äfven sitt till samt hetsades naturligtvis af det yngre släktet med lifliga bifallsyttringar.

Äfven i går var fullt hus trots regnet och stormen; i afton gifves föreställning kl. 8.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet visar Cirkusdirektören John Madigan: Av Okänd – unknown, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43559199