”En orkanlik vestlig storm som i natt öfvergått till nordvest utbröt i går natt samt rasade öfver vestra Sverige. Stormen bedarrade något i går qväll och har under dagens lopp allt mer och mer aftagit. Telefonförbindelsen med Onsala afbröts i går.

I går e. m. vid 2-tiden inkommo fyra fartyg och ankrade på Elisborgsfjorden.

Ett skepp, hemma i Östhammar och på resa från Sundsvall till England med trälast, inkom segelslitet och ankrade på Elfsborgsfjorden. Senare på dagen inkommo ytterligare två fartyg. Flere pråmar lastade med järn och kol sjönko.

Från Marstrand meddelas i går:Hård vestlig storm har rasat här sedan i morse. Några garnfiskare, som i går afton gingo ut, erhöllo några mindre partier sill men måste återvända, seden deras fiskredskap förstörts af stormen. En af båtarne erhöll i garnen en haj, som mätte c:a 10 fot i längd. I dag ligga alla fiskebåtarne i hamn. Stormen, som dragit sig till nordnordvest, har nu delvis bedarrat. Några seglare ha ej varit synliga utåt sjön. Sju segelfartyg, hvilka inkommo hit under förra stormen, qvarligga ännu i hamnen.

Från Sköfde telegraferades i går qväll att en orkanlik vestlig storm hela dagen rasat i Västergötland.

Från Hjo meddelas att ångaren “Trafik, som förmedlar samfärdseln mellan Hjo och Hästholmen, i går på grund af stormen icke kunde angöra Hästholmens hamn, och från Lidköping meddelas att ångaren “Baltzar von Platen på väg till Göteborg ingått i Lidköpings hamn och där i går afvaktade stormens aftagande.

Från Trelleborg telegraferades i går afton: Till följd af den orkanlika västliga stormen i förening med det låga vattenståndet kunde kontinentalångaren “Rex” i afton på sin resa från Sassnitz iake ingå i härvarande hamn, utan afgick i stället med passagerare och gods till Malmö.

Enligt telegram från Vestervik strandade natten till i går vid Örö under tjocka trälastade ångaren “Rutbland“ från Kristiania. Ångaren var på väg från Skellefte till Holland. Assistance har. begärts af Neptunbolaget.

Från Skanör telegraferas i dag på middagen: Barkskeppet “Amazon”, hemma i Holmestrand, Norge, kapten Hansen, har på resa från England till Gefle med stenkol i går strandat en engelsk mil vester om Falsterbo fyr. Fartyget står till största delen under vatten och tros blifva vrak, Besättningen är bergad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Stormskadad skog i Småland 1931.