”Under befästningsarbetena vid Vesterberget i förgår e.m. skulle bogserångaren Elsa hjelpa till vid förhalning af en stenlastad pråm. I den starka sjön slirade emellertid kroken till fånglinan lös, hakade fast i ynglingen Fredrik Jörgensen samt rvckto denne öfver bord. ”Elsa:” slog genast back för att bispringa den nödstälde. hvilken, ehuru duktigt simmande, alltmera drogs under vattnet. Till slut nådde man emellertid ynglingen och kunde draga upp honom. Kroken med den tunga. grofva fånglinan hade gripit fast i undersidan af gossens lår och satt där ännu, då han drogs upp. Ynglingen visade sålunda ett ovanligt prof på styrka att hålla sig uppe, sårad som han var. Han fördes sedan till Sahlgrenska sjukhuset, där han förbands, hvarefter han fördes till sitt hem, och är han nu utom all fara.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 oktober 1899.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från hemsidan för Oscar II Fort.