”Gossen Erik Wilhelm Andersson, boende n:o 107 svart R i Majornas förste rote, råkade i går, då han skullo stiga upp å ett åkdon å Första Långgatan, att snafva omkull, hvarvid han blef öfverkörd och skadades svårt å högra fotleden. Han vårdas nu å Sahlgrenska sjukhuset.

— Arbetaren Karl Hjalmar Forsberg, boende n:o 90 i Majornas femte rote, fick i går under lossning at järnstänger ombord å ångaren Cameo on dylik stång öfver venstra foten, som svårt skadades. Han affördes genast till Sahlgrenska sjukhuset, där en tå å den skadade foten måste amputeras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Första Långgatan västerut. År 1900.