”Eldsvådetillbud uppstod i lördags morse vid 7-tiden i huset n:o 29 Kungsgatan. I en matsal i andra våningen hade eld på ännu obekant sätt uppkommit i en golfmatta. Sedan brandcorpsen tillkallats, släcktes snart elden, utan att annan skada uppkommit än att golfvet delvis kolats och några möbler förstörts.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild Kungsgatan västerut. Gatan korsar Magasinsgatan och i fonden korsningen vid Ekelundsgatan. År 1907.